VІІІ Национален конкурс „България в картини и слово“ 2021 година

Във връзка Заповед № РД 09-748/19.03.2021г. на Министъра на образованието и науката и последвалите ограничителни мерки се налага промяна в сроковете за провеждане на VІІІ Национален конкурс „България в картини и слово“ 2021 година.  Информираме Ви за промяна в следните дати:

  • Срокът за приемане на творби се удължава до 26.04.2021г.
  • Обявяване на резултатите -14.05.2021г.