Търговищки ученически парламент към ЦПЛР – ОДК Търговище е организация, в която членуват ученици на възраст от 14 до 19 години, представители на училищата от града. През годините негови координатори и ръководители на младежките инициативи са били Татяна Петрова и Валентинка Радева.

Организацията изпълнява своите дейности съгласно Ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите и Бялата книга за младежта. Основните цели на ТУП са: подкрепа на ученическото самоуправление и активност; осмисляне на свободното време; формиране на лидерски умения, гражданска култура и образование; помощ при вземане на решения и обсъждане проблемите на младите хора; развитие на личностни качества – самостоятелност, инициативност, отговорност, работа в екип; планиране и участие на младежи в събития, доброволчески кампании и др.

Ученическият парламент организира дейности и инициативи, съответстващи на интересите и предпочитанията на учениците, както и потребностите на Община Търговище. Работи в сътрудничество със сродни общински, национални и международни организации и структури.

През учебната 2020/2021 г. младите активисти се включиха в инициативи на ЦПЛР – ОДК Търговище и реализираха кампаниите: „Подай ръка“ ; „Урок по родолюбие“; „И по Великден стават чудеса“ ; обучение на тема „Въведение в доброволчеството“ ; „ 29 юни – Ден на Безопасно движение по пътищата“; „ Лято с ОДК‘ и др.

Координатор – Марианна Савова

Завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1993г. със специалности: НУП, Логопедия, Хореография. От 1993 – 1997 г. е хореограф-педагог в ЦРД Търговище. Създател и Главен худ. ръководител на Школа за модерен балет „Вега“ /1993-2021г./ – лауреат на множество отличия от национални и международни конкурси. В периода 1993 -1998 г. е възпитател в I ОУ „ Хр. Ботев” и педагогически съветник в СОУ за ДУС „Св. Иван Рилски” . През 2017г. основава Мажоретен състав „Търговище“ към ЦМДИ Търговище.

От 4.01.2021г. е директор на ЦПЛР – Обединен детски комплекс и координатор на ТУП.