Обучение на педагогически персонал

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 1. Тема: „СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ.“2. Място на провеждане: ЦПЛР- ОДК Търговище.3. Период на провеждане: 21.04.2023г.4. Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси –София5. Начален и краен час: 10,00ч.6. Брой педагогически специалисти участвали в обучението: 14

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Тема: „Създаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации /напреднали/“ Място на провеждане: ЦПЛР- ОДК Търговище. Период на провеждане: 05.04.2022г.-06.04.2022г. Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси – София Начален и краен час: 09,00ч. -15,00 ч. Брой педагогически специалисти […]