ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1. Тема: „Методика на обучението на децата и учениците по безопасност надвижението по пътищата.“2. Място на провеждане: ЦПЛР- ОДК Търговище.3. Период на провеждане: 16.12.2023.4. Наименование на обучителната организация: РААБЕ5. Начален и краен час: 09,00ч.6. Брой педагогически специалисти участвали в обучението: 14