ЦПЛР-ОДК Търговище връчи наградите от “Парад на песента” 2022г.

Конкурсът за вокално изпълнителско изкуство е ежегоден, като в него участват деца на възраст от 4 до 19 години. Провежда се за осемнадесети път в гр. Търговище, а от тази година прерастна в регионален. Директорът на ЦПЛР-ОДК Марианна Савова, връчи голямата награда “Звезда на парада” в […]