ШКОЛА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

Престижно участие на Елица Иванова в изложбата на 21 Международен конкурс-биенале, гр. Торун, Полша.
Грамота за нея и преподавателят и от Школата за изобразителни изкуства-
г-жа Нора Иванова.