От началото на учебната година до момента кариерните консултанти Виждан Шабан и Кремена Маринова към ЦПЛР-ОДК Търговище проведоха обучения по кариерно ориентиране с учениците от 5, 6 и 7 клас на ОУ „Хр. Ботев” с. Лиляк, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Дралфа, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Драгановец, ОУ „Отец Паисий” с. Подгорица, ОУ „Хр. Ботев” с. Вардун, ОУ „Паисий Хилендарски” с. Надарево, ОУ „Г.С. Раковски” с. Голямо ново, Обединено училище “Хр. Ботев” с. Макариополско, както и ученици от 5 и 6 клас на III ОУ „П.Р. Славейков” гр. Търговище.
 
Темите на проведените обученията са: „Аз и светът на професиите“, „Кой съм аз и какъв искам да стана”, „Избор на професия – акценти и особености“ и „Кариерата и житейската реализация на човека”. Учениците се включваха активно в дискусиите и работиха по упражнения, които имат за цел да им помогнат да идентифицират своите способности, заложби и умения.
 
Чрез тях се цели и повишаване на мотивацията за продължаване на образованието и бъдеща пригодност за трудова заетост.