ЦПЛР – ОДК Търговище представя ретроспективна изложба

„ Спомени“. Тя ще бъде отворена за периода 17-28.05.2021г. в Арт галерията на Школата за изобразителни изкуства.
ЗАПОВЯДАЙТЕ !