ХVІІ Парад на песента

Във връзка Заповед № РД 09-748/19.03.2021г. на Министъра на образованието и науката и последвалите ограничителни мерки се удължава срокът за приемане на заявки за ХVІІ Парад на песента до 26.04.2021г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12.05.2021г.