„ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“ – 2022 е конкурс за детска рисунка и литературно творчество, организиран за първа година от Община Дряново и Исторически музей. Посветен на майстор Колю Фичето – талантливият творец, започнал своя път от Дряново и чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление, целта на конкурса е да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти; да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане
Три са наградите за деца от школа за изобразителни изкуства към комплекса с преподавател Ивелин Стоянов
Елизара Агова – 7г. /първа награда
Симона Дякова – 6г./ втора награда
Дарина Маринова – 6г./ поощрение