Успех в Белград

Индивидуален диплом за постигнати успехи от XXIМеждународен конкурс за детска рисунка
“Радостта на Европа”, гр. Белград ,Сърбия.
Петър Христов, 7-9 възрастова група ; преподавател С.Иванова
Поздравления!