Традиционен есенен лекоатлетически крос

Традиционен  есенен  лекоатлетически крос, посветен на 1-ви ноември – Ден на Народните Будители
29. 10. 2018год.- гр.Търговище

           При добра организация се проведе традиционният есенен лекоатлетически крос за ученици от Община Търговище. Това е най-масовата спортна проява сред учащите се. Участие в кроса взеха 120 ученици от 8 училища на града. Те  пробягаха различни разстояния в четири възрастови групи.

КРАЙНО  КЛАСИРАНЕ

                                                              III – IV  клас.

      МОМИЧЕТА :                                                                 МОМЧЕТА:

 1. Анелия Георгиева     III ОУ                          1. Тамер Халилов   IV ОУ
 2. Рая Дианова               II   СУ                           2. Христо Асенов    III ОУ
 3. Шенур Ислям             I    СУ                           3. Еге Ерджанов      I   СУ
 4. Светла Светлинова  III ОУ                         4. Ергин Ангелов     III ОУ
 5. Селин Сезаим           IV ОУ                           5. Камен Тонков      I   СУ
 6. Мелиса Наумова       I   СУ                            6.Алек  Алеков       IV ОУ

                                                             V  – VI  клас.

       МОМИЧЕТА :                                                                МОМЧЕТА:

 1. Рая Станчева              I  СУ                        1. Ангел Юлиянов    IV ОУ
 2. Хатима Джикова        I  СУ                        2. Симеон Росенов  III ОУ
 3. Ивайла Иванова        I  СУ                        3. Акън Мустафов    IV ОУ
 4. Юлияна Ангелова     III ОУ                       4. Габриел Руменов  II  ОУ
 5. Фелиз Хюсеинова     IV ОУ                      5. Абил Мехмедов  IV ОУ
 6. 6. Вяра Николаева      I  СУ                     6. Алпер Салимов    III ОУ

                                                            VII  – VIII клас.

        МОМИЧЕТА :                                                   МОМЧЕТА:

 1. Виктория Димитрова     I СУ              1. Явор Тихомиров          IV ОУ
 2. Емили Александрова    I  СУ            2. Алпай Сунаев              III  ОУ
 3. Ренета Ненкова           I  СУ                3. Стефан  Ангелов         II  ОУ
 4. Нил Дениз                       ПГИИ            4. Даниел Маринов         II  ОУ
 5. Мелиха Красимирова    III ОУ         5. Станислав Василев  II  СУ
 6. Кристина Минкова           III ОУ        6. Даниел Георгиев          I   СУ

IХ – ХII клас.

         ДЕВОЙКИ :                                                                   ЮНОШИ:

 1. Себиле Мехмедова             ПГТХВТ             1. Тодор Миланов   II  СУ
 2.  Христинка Христинкова    ПГТХВТ
 3. Нурсян Емилова                   ПГТХВТ
 4. Гизем Исметова                    ПГТХВТ
 5. Сезен Али                                ПГТХВТ
 6. Есра Мехмедова                  ПГТХВТ

Директорът на  ЦПЛР-ОДК  Търговище – г-жа Радева,  поздрави участниците и награди победителите със златни, сребърни и бронзови медали от I до III място и с грамоти от IV до VI място.