Статут на XVII Парад на песента – 2020

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТВО РАЗВИТИЕ

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ТЪРГОВИЩЕ

7700 гр. Търговище, пл. „Ст. Мавродиев”, ПК 53, тел. 0601 6 34 35

   e-mail: parad-odk@abv.bg ,  https://odk-targovishte-bg.com

СТАТУТ

на Седемнадесети  Парад на  песента

2020г.

I. Цел на парада:

Подкрепа, поощряване и развитие, на талантливите деца и младежи в търговищка община, участващи във  вокални групи или индивидуални форми на обучение.

II. Задачи на парада:

 1. Да се насърчи в участниците и преподавателите им, стремеж към усъвършенстване в областта на музикалното изкуство.
 2. Да се даде възможност за срещи и творчески контакти на деца, занимаващи се с музика и на техните музикални педагози.
 3. Да се поощрят децата, които се занимават с музикална подготовка в или извънучилищната система на образование, детските градини и музикалните школи.                                                

                                                   III. Регламент:

Дата на провеждане : 08 Април 2020 год.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

 

 1. В КОНКУРСНАТА ПРОГРАМА на Парада могат да участват деца от детските градини и училищата от Община Търговище. Предоставя се възможността за участие в парада на деца и ученици, които получават допълнителна подготовка по музика в специализирани музикални школи и паралелки в общината.
 2.  Изпълнителите ще бъдат разпределени в две направления, според вида на изпълненията им:

Индивидуални изпълнители – до 4 (четири) участника  от всяка възрастова група от едно училище или детска градина в категория.

Вокални формации (групи) – по 2 (две) за всяка възрастова група от едно училище или детска градина в категория

Вокалната формация може да се състои от минимум двама души, а максималният брой е с не повече от 15 участници.

3. Възрастови групи:

I група – детски градини

II група – ученици от I до IV клас

III група – ученици от V до VII клас.

IV група – ученици от VIII до XII клас.

* При недостатъчен брой участници в определена възрастова група, организаторите си запазват правото за сливане на две възрастови групи в една.

4. Времетраене на изпълнението :

Индивидуалните изпълнители и вокалните формации представят по две песни в рамките на общо до 8 (осем) минути.

5. Изисквания и критерии за оценка при представяне на песните:

 • Конкурсните песни са по избор на изпълнителите и техните педагози, от областта на детската и забавна песен;
 • Критериите за оценка са: вярна интонация, художествена интерпретация, артистично представяне пред публика и подходящо сценично облекло.
 • Оценяването е по шестобалната система за всеки от критериите и се отразява в предварително подготвени оценъчни карти. Общата сума от точките определя призовото място.

IV. Награждаване:

 • Първенците, които са оценени с максимален брой точки в индивидуалните изпълнения и най-добрите вокални формации от всяка възрастова група, получават плакет «Звезда на парада» (по един за вокална група и индивидуален изпълнител), както и грамоти за участие.

– Участниците, класирали се на второ и трето място по брой точки, получават съответно сребърен и бронзов медал, както и грамоти за участие.

 • Всички останалите участници ще получат грамоти за участие.
 • Ще бъде присъдена Специална награда на ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище

V. Заявки за участие:

Заявките за участие се подават до 06 март 2020 г. в сградата ЦПЛР-Обединен детски комплекс Търговище, както и на адрес :  parad-odk@abv.bg

Mузикалният съпровод на носител CD се представя/изпраща заедно със заявката за участие!!!

В случай, че заявките се изпращат на ел. поща на конкурса, прикачвайте файловете към писмото.

Заявките за парада, могат да бъдат изпращани единствено от ръководителите на музикалните школи или директорите на училищата  и детските градини!

Музикалните школи подават отделно от училищата своята заявка за участие, като деца, които са възпитаници на музикалните школи нямат право да се явяват и от името на училището или детската градина, които посещават.

Контакти:

Ел. поща на конкурса : parad-odk@abv.bg

Телефони: 089 37 11 440 Т. Лавдинова /учител по музика/

089 33 77 043 Ив. Стоянов /директор/

0601 6 34 35  Д. Станчева / секретар /

 

Заявка за участие Парад на песента 2020