“Снежен човек” – моделиране с глина

 Продължаваме празничните мероприятия със серия “Коледни работилници”,
организирани и реализирани в края на м.ноември.
Школа по изобразителни изкуства с преподавател Хр. Христов