ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ:

       Заявки за участие се подават  до 27.02.2022г., чрез Google Формуляр, като в секция №3 се прилага линк към изпълнение/я в You Tube: