В навечерието на първи март, официално бе открит обновения кабинет по приложно изкуство и дизайн в ЦПЛР-ОДК Търговище, финансиран по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“ – Модул 1 на МОН.

Проектът носи името „Зона за изкуство“ и цели осъвременяване на работната среда и подобряване условията за провеждане на образователните дейности в комплекса. По програмата е осъществена цялостна подмяна на мебелировката, закупено е оборудване на съвременни технологични и дидактични средства, осигурени са художествени материали и консумативи за работа на децата и младежите на обща стойност 19 987лв. Екипът на проекта има за цел, чрез осигуряването на модерна и иновативна среда да спомогне за развитие на способностите и компетентностите на децата, да улесни преподавателите в подготовката на занятията и да даде допълнителен стимул за задържане интереса на подрастващите. В обновения кабинет се предвижда обучение на деца от групите по приложно изкуство и дизайн, провеждане на открити уроци, творчески работилници и ателиета с ученици от училищата в гр. Търговище и други практически занимания.

В деня на откриването бе проведено първото творческо ателие от Румен Райнов, преподавател в ЦПЛР-ОДК Търговище. Гости бяха ученици от начален етап на II OУ „Н. Й. Вапцаров“. Децата изработиха мартенички и научиха повече за народните обичаи и традиции, първомартенската обредност и символиката на празника. Урокът завърши емоционално с пожелания за нови срещи.

Събитието уважиха Люба Колева и Ирина Пенчева – старши експерти в РУО, Силвия Доманова – ст. експерт в дирекция ХДСП на Община Търговище, представители на медии и гости.

ЦПЛР-ОДК Търговище благодари на учителите от II ОУ “Н. Й. Вапцаров” Петрослава Стаматова и Цветанка Йовчева за отзивчивостта и отваря широко врати за бъдещи творчески инициативи.