През месец март се проведоха обучения по кариерно ориентиране с възпитаници на I ОУ „Хр. Ботев” гр. Търговище. Пред учениците от V-те класове бе презентиран урок на тема „Пътешествам в света на професиите”. Те активно участваха в дискусията и в упражненията за определяне на интереси, способности, ценности и нагласи.
 
С учениците от X и XI класове на I СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище бяха проведени информационни срещи на тема „Избор на професия и развиване на умения за заетост”. Акцентите бяха запознаване с възможностите за обучение след завършване на средно образование, изграждане на умения за планиране и управление на кариерата. Обсъдени бяха факторите за положителна самооценка, формулирането на лични цели, програмите и стажовете, които могат да подпомогнат бъдещата им професионална реализация.