Поощрителна награда

Поощрителна награда за Есра Асенова -8г и много дипломи
за участие от “Моят празник”, национален  конкурс за детска рисунка.
Събитието е реализирано от ЦПЛР – Стара Загора.
Грамоти и за нашите преподаватели от Школата, Христо Христов и Ив. Стоянов!