Поощрителна награда

  Поощрителна награда за Магдалена Ненкова от конкурса
„Детство мое, реално и вълшебно“, гр. Ловеч. Преподавател Хр. Христова