Поздравление към участниците в VIII Национален конкурс “България в картини и слово”

На 14.05.2021 г. бяха обявени резултатите от Националния конкурс с международно участие „България в картини и слово“, организиран от ЦПЛР – ОДК Търговище. Конкурсът е  включен в календара на Министерство на образованието и науката, и има за цел стимулиране на родолюбивите нагласи у младите хора, провокиране на творческия им потенциал,  мотивиране и предоставяне възможност за изява. Организира се за осма поредна година в три направления – литература, изобразително изкуство и мултимедийна презентация.

В тазгодишното издание взеха участие 1783 възпитаници  на  училища, детски градини,  школи, образователни и културни институции от страната и чужбина, проявили интерес към обявената тема.

Поради извънредната обстановка церемония по награждаването няма да  бъде проведена. Отличените участници ще получат своите награди по пощата в началото на месец юни.

Организаторите изказват благодарност на децата, младежите и техните педагози за проявената активност!