Онлайн кариерно ориентиране

През периода 13.04 – 29.05.2020 г. кариерните консултанти Галина Колева и Виждан Шабан към ЦПЛР – ОДК Търговище проведоха дистанционно обучение по проект „Подкрепа за успех” на Министерство на образованието и науката, Дейност 6 – обща подкрепа чрез кариерно ориентиране. Обхванати бяха общо 15 средни и основни училища от област Търговище. По време на уроците учениците имаха възможност да преглеждат презентации и филми, запознаха се със степените на професионална квалификация, включваха се активно в онлайн дискусиите и в интерактивните упражнения, които имат за цел да им помогнат да идентифицират своите интереси, заложби и умения. При интерес премина и обсъждането на инструментите, които насочват учениците при избора на професия.