1. Тема: „Създаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации /напреднали/“
  2. Място на провеждане: ЦПЛР- ОДК Търговище.
  3. Период на провеждане: 05.04.2022г.-06.04.2022г.
  4. Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси – София
  5. Начален и краен час: 09,00ч. -15,00 ч.
  6. Брой педагогически специалисти участвали в обучението: 14