1. Тема: „Методика на обучението на децата и учениците по безопасност на
движението по пътищата.“
2. Място на провеждане: ЦПЛР- ОДК Търговище.
3. Период на провеждане: 16.12.2023.
4. Наименование на обучителната организация: РААБЕ
5. Начален и краен час: 09,00ч.
6. Брой педагогически специалисти участвали в обучението: 14