ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

1. Тема: „СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛЯ.“
2. Място на провеждане: ЦПЛР- ОДК Търговище.
3. Период на провеждане: 21.04.2023г.
4. Наименование на обучителната организация: Институт за човешки ресурси –
София
5. Начален и краен час: 10,00ч.
6. Брой педагогически специалисти участвали в обучението: 14