Национален конкурс. Съобщение!

Скъпи приятели, тази година следва да се проведе

СЕДМИ  НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация/видеоклип

„БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2020

 

Предвид създалата се ситуация в страната и редица заповеди от Министерски съвет, решихме да удължим срока за участие.

30.04.2020г. е датата до която може да изпращате своите рисунки по пощата или куриер:

 ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище

            пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53

            За конкурса „България в картини и слово”

            7700 гр.Търговище

 Литературно творчество и Мултимедийни презентации очакваме по електронната поща:  bul.kartinislovo@abv.bg

Официална церемония за отчитане на резултатите няма да има! Протоколи с лауреатите ще намерите публикувани на страницата ни във facebook и сайта на институцията през м. май!

Оставаме на ваше разположение, в случай че имате допълнителни въпроси.

0601/ 6 34 35; GSM: 089 33 77 043