НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“

Протоколи от класиране – конкурс

Изобразително изкуство

ЛИТЕРАТУРА

ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

СТАТУТ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО“ – 2020

STATUT_-_НК 2020 Г. ТЪРГОВИЩЕ

 

Адрес за изпращане на творбите:

          7700 гр.Търговище, пл.”Стоян Мавродиев”, ПК 53;

ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище

За конкурса „България в картини и слово”

За контакт и информация:

0601/ 6 45 38; GSM: 0893377037; e-mail:  bul.kartinislovo@abv.bg

https://odk-targovishte-bg.com