Награда от Международно биенале

Трета награда за Стефи Симеонова на 8 год. от Международно биенале за детска рисунка – гр, Свищов 2019г.

Преподавател: Сиана Иванова