Месец май бе ползотворен за кариерните консултанти към ЦПЛР-ОДК Търговище

През месец май кариерните консултанти към ЦПЛР – ОДК Търговище В. Шабан и Г. Колева проведоха обучения по кариерно ориентиране на учениците от V, VI, VII клас в II ОУ “Н. Й. Вапцаров” гр. Търговище, ОУ “Г. С. Раковски” с. Голямо ново, Обединено училище “Хр. Ботев” с. Макариополско, ОУ “В. Левски” с. Славяново, ОУ “Хр. Ботев”  с. Камбурово, ОУ “Г. Бенковски” с. Беломорци и  III ОУ “П. Р. Славейков” гр. Търговище. Темите на обученията бяха: “Професионално и профилирано образование” (в рамките на информационната кампания “Дни на средното образование”), “Имената на професиите”, “Себепознание и избор на професия”, “Как да избера професия?” и “Кариерата и житейската реализация на човека” (по проект “Подкрепа за успех”, Дейност 6 “Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране”). Учениците активно участваха в проведените обучения за определяне на интереси, способности, ценности и нагласи, изграждане на умения за вземане на информирани решения и осъществяване на преход от прогимназиален към гимназиален етап. Представен бе и Националния портал за кариерно ориентиране на ученици на МОН.