ИНФОРМАЦИЯ
за ваканционните форми и инициативи в област Търговище
през лятната ваканция – 2022 г.- ЦПЛР-ОДК Търговище