Коледен базар

През последните дни на месец ноември младежите от Търговищки ученически парламент изработиха коледни картички, които ще бъдат изпратени на неправителствената организация People to People International The Dolphins – гр. Варна. Картичките ще бъдат предложени за продажба на благотворителен онлайн базар. Целта на кампанията е да се подпомогне Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания „Живот под дъгата” град Варна – Асоциация „Да съхраним жената”. Този център поема част от грижите за деца с аутизъм, но освен това помага и на техните самотни родители. Със събраните средства ще се обзаведат стаи за изкуства като се закупят музикални инструменти, рехабилитационни IT средства и тренировъчни съоръжения.