Кариерно ориентиране

В периода 21.10 – 18.11.2019 г. кариерните консултанти към ЦПЛР – ОДК Търговище Виждан Шабан и Галина Колева проведоха обучения по кариерно ориентиране със седмокласници в ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк, ОУ „Христо Ботев“ с. Вардун и ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Надарево. Обученията се проведоха по предварително избрани от училищните ръководства теми: „Как да избера най-добрата професия“ и „Моите интереси ме водят към избора на професия“. Учениците бяха много активни – коментираха, задаваха въпроси и участваха с желание в интерактивните игри, включени в обученията.