Кариерно ориентиране през месец май

През месец май кариерните консултанти към ЦПЛР – ОДК Търговище В. Шабан и Г. Колева проведоха обучения по кариерно ориентиране на учениците от V, VI и VII клас във II ОУ “Н. Й. Вапцаров” и III ОУ “П. Р. Славейков” гр. Търговище, ОУ “Г. С. Раковски” с. Голямо ново, Обединено училище “Хр. Ботев” с. Макариополско, ОУ “В. Левски” с. Славяново, ОУ “Хр. Ботев” с. Камбурово, ОУ “Г. Бенковски” с. Беломорци .
Учениците активно участваха в упражненията за определяне на интереси, способности, ценности и нагласи.
Подобни занятия са много полезни за изграждане на умения за вземане на информирани решения и осъществяване важния преход от прогимназиален към гимназиален етап на образование.
Представен бе и Националния портал на МОН за кариерно ориентиране на ученици.