КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИ

В периода 28.01 – 18.02 2019 г., кариерните консултанти към ЦПЛР-ОДК Търговище – Павлина Живкова и Виждан Шабан провеждат обучения по кариерно ориентиране в училищата от селата на община Търговище. Дейността се осъществява след проведени предварително срещи с директорите на училищата и обсъждане на актуалните за всяко училище проблеми, свързани с продължаващото образование на учениците. Темите, които интересуват седмокласниците в тези училища са свързани с кариерната и житейска реализация на човека, техните силни и слаби страни и възможностите, които предлагат училищата в гр. Търговище за профилирано и професионално образование. Учениците участват активно, задават въпроси и споделят мнения относно личните си интереси, свързани с избора на образование и професия.

Към момента са посетени Обединено училище „Христо Ботев”, с. Макариополско и ОУ „Георги Сава Раковски”, с. Голямо Ново. Предстоят срещи в ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с Дралфа и ОУ „Отец Паисий”, с. Подгорица. Учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Лиляк ще посетят кариерния център на място.

В края на м. февруари, в ЦПЛР-ОДК Търговище, ще стартира форум „Дни на средното образование”, който ще даде възможност на всички ученици, завършващи седми клас да се запознаят по-подробно с възможностите за продължаване на образование.