КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ В ОБЩИНА ПОПОВО И ОБЩИНА ОПАКА

В периода 01.03. – 10.03.2019 г., кариерният консултант към ЦПЛР-ОДК Търговище – Павлина Живкова, отговарящ за общините Попово и Опака, проведе обучения по кариерно ориентиране със седмокласници  в  ОУ„Любен Каравелов“  гр. Попово  и ОУ „Васил Левски“ с. Крепча, общ. Опака. Темите, предварително избрани от класните ръководители са „Кариерата и житейската реализация на човека“ и „Непознатите професии“. Учениците бяха много активни – коментираха, задаваха въпроси  и участваха с желание в интерактивните игри, включени в обученията.