Кариерно обучение с 11 клас – СУ “Проф. Н. Маринов”

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „ИЗБОР НА ПРОФЕСИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ”

ЦПЛР – ОДК Търговище организира информационна среща по кариерно ориентиране с ученици от ХIБ клас на II СУ „Проф. Н. Маринов”. Инициативата се проведе на 17.06.2021 г. в Школа за изобразителни изкуства и имаше за цел осигуряване на подкрепа за преход от гимназиален етап към продължаване на образование във висше училище и успешна реализация на пазара на труда. Акцентите бяха запознаване с възможностите за обучение след завършване на средно образование, изграждане на умения за планиране и управление на кариерата (осъзнаване на собствените предпочитания и нужди, вземане на решения и личен мениджмънт).

Образованието е основата за реализирането и намирането на работа на младите хора и като такова то трябва да развива и двете си основни направления – както в областта на формалното образование, така и в областта на неформалното образование чрез учене през целия живот.