КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ В ОБЩИНА ОМУРТАГ

В периода 4.03. – 27.03.2019 г., г-жа Виждан Шабан –  кариерен консултант към ЦПЛР – ОДК Търговище,  проведе обучения по кариерно ориентиране със седмокласници в училища от община Омуртаг – ОУ „Акад. Даки Йорданов“ град Омуртаг, ОУ „Христо Ботев“ с. Камбурово, ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с. Врани кон, ОУ „Георги Бенковски“ с. Беломорци и ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Плъстина. Темите на обученията са предварително избрани от учениците – „Опознай професиите“ и „Кариерата и житейската реализация на човека“. Учениците се включват активно в дискусиите и в интерактивните упражнения, които имат за цел да им помогнат да идентифицират своите способностизаложби и умения. Чрез тях се цели и повишаване на мотивацията за бъдеща пригодност за заетост. При интерес премина и обсъждането на инструментите, които насочват учениците при избора на професионална кариера.