Изнесени занятия на ЦПЛР-ОДК Търговище

Изнесени занятия на ЦПЛР-ОДК Търговище по случай пролетния цикъл празници
Открит урок по случай предстоящите празници “Лазаровден” и “Цветница”, бе проведен през тази седмица с третите класове на I ОУ „Хр. Ботев” и III ОУ „П.Р.Славейков” гр. Търговище, от Орфета Хараланова – преподавател по български танцов фолклор в ОДК Търговище .
Учениците проявиха голям интерес и активно взеха участие в часовете, включиха се в ритуалите по плетене на венци, танцуваха и се забавляваха.
„Разделихме се с пожелание да осъществим още уроци заедно! Благодаря на класните ръководители за помощта. С колегите от институцията подготвяме още изненади за учениците от начален етап!” – обеща Орфета Хараланова на малчуганите.