ИЗЛОЖЕНИЕ „ДНИ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2019 г. “

В периода 10.04. – 24.04.2019 г., ЦПЛР – ОДК Търговище провежда изложение „Дни на средното образование“ за община Търговище. Изложението има за цел да даде възможност на учениците, завършващи седми клас, да получат подробна информация за приема през учебната 2019/ 2020 г. в средните училища на територията на община Търговище.

Програмата на събитието включва мултимедийна презентация, представяща общообразователните и професионални училища в община Търговище, както и изискванията за прием в профилираните и професионалните паралелки към съответните училища. Учениците, завършващи основно образование, ще посетят по график изложението и на обособените информационни щандове ще получат информационни материали и консултации от представителите на средните училища.