ИЗЛОЖЕНИЕ „ДНИ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2019 г.

В периода 10.04 – 24.04.2019 г., кариерните консултанти от ЦПЛР – ОДК Търговище проведоха изложение „Дни на средното образование“ за училищата от община Търговище. Изложението е посетено от 299 седмокласници от тринадесет училища. Кариерните консултанти Павлина Живкова и Виждан Шабан представиха мултимедийна презентация с информация, предоставена от всички средни училища в община Търговище, относно изискванията за прием през учебната 2019/ 2020 г. в профилираните и професионалните паралелки. На изложението с информационни щандове участваха 6 средни училища.  Кандидат-гимназистите имаха възможност да разгледат и да получат информационни материали, да се консултират с представители на училищата, както и да разговарят с настоящи техни ученици.