Изложба по повод 1 ноември – Ден на Народните Будители

По случай 1 ноември – Ден на Народните Будители, ЦПЛР – ОДК Търговище съвместно с Народно читалище “Успех – 1921″с. Момино, представят Изложба от летен пленер, като част от Годишната среща на читалищните дейци в община Търговище.