“Златната роза” на Лидице е в Търговище!

„Златната роза „ на Лидице е в Търговище!

Емир Неждетов от Школа  за изобразителни изкуства е носител на една от големите награди от 47 международен конкурс за детска рисунка. Негов преподавател  е Ивелин Стоянов

Петромира Марчева – диплом; преподавател С.Иванова

Поздравления!