РЪКОВОДИТЕЛ ЛИДИЯ РУСЕВА

Най-малките гимнастички на ЦПЛР-ОДК  Търговище.

Тренировка в IX ДГ „Приказка“

 

 

Работни моменти: