ПОЛЗИТЕ ОТ ИЗПРАВИТЕЛНА ГИМНАСТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Борбата срещу гръбначните изкривявания е тясно свързана с профилактиката, ранната диагностика и  своевременното комплексно лечение.Именно незабележимото начало и бавното безболезнено протичане води до късното им диагностициране и съответно лечение.Лечебната физкултура има решаващо значение в профилактиката и лечението на гръбначните изкривявания.Повишеното внимание към нея се налага поради нарастващия брой деца с неправилно телодържание  през последните години.Ерата, в която живеем е с напреднали технологии и прогресира, което води до масово използване на лаптопи, таблети и смарт устройства.Поради тази причина и децата  прекарват повечето от свободното си време пред компютрите и таблетите, като заемат неправилни пози. Това прекомерно използване на технологиите и обездвижването води до нарушена стойка при подрастващите.За целта е нужно по-голяма физическа активност, спортни занимания и включване в учебния процес на занимания по лечебна гимнастика/физкултура в детските градини и учебните заведения. През изминалите две години от както е въведена новата форма Кинезитерапия/Лечебна физкултура към ЦПЛР ОДК Търговище бяха прегледани както следва

  • През учебната 2018-2019 г. 333 деца от детските градини и училищата в гр. Търговище.От тях при 129 деца беше установена нужда от посещения в часовете по Кинезитерапия/Лечебна физкултура.
  • През 2019-2020 г. 631 деца от детските градини и училищата в гр. Търговище.От тях при 111деца беше установена нужда от посещения в часовете по Кинезитерапия/Лечебна физкултура.

Използваните различни методи,  подходи и естествено игри допринасят за повишаване  интереса на децата към заниманията. Особен интерес представляват упражненията с и на уреди – топки, тояжки,  гимнастически пейки, шведската стена и др., подвижните игри и заниманията на открито. Благодарение на физическите упражнения  при децата се повишава самочувствието, подобрява се настроението и се намалява стреса.Децата прекарват по голямата част от деня стоейки на чиновете в училище или на столчетата в детската градина.Часовете по лечебна гимнастика спомагат за подобряване здравословното състояние на детския организъм.Развива се моториката, чрез овладяване на двигателни знания умения и навици.В ситуациите в детските градини и часовете в училище където водя часове осъществявам обучение и овладяване на естествено приложни,строеви, общоразвиващи и спортно-подготвителни упражнения.В процеса на работа наблюдавам и социална адаптация при децата-развиват колективни взаимоотношения, научават се да се изслушват и уважават.Целенасочения възпитателен процес поставя пред подрастващите изисквания насочени към проява на волеви/организираност и дисциплинираност/ и нравствени качества/честност справедливост чувство за отговорност/.

Една народна мисъл потвърждава необходимостта от физическа активност: „Здрав дух в здраво тяло”!