Със съдействието на община Търговище към  Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс  е разкрита нова форма за работа в направление „Спорт” – Кинезитерапия/Лечебна физкултура. Безспорни са ползите от такива занимания във време, когато отчитаме, че деца ни стават все по-обездвижени. Новата форма се въвежда във връзка с изпълнение на стратегическата цел – профилактика и рехабилитация на детското здраве, заложена в Стратегия за развитието на предучилищното и училищното образование в община Търговище за периода 2016-2020 година.

Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в групи, сформирани в детски градини и училища, където има условия за работа и се установи най-голям брой на деца с начални гръбначни изкривявания. Това ще бъде направено с безплатен преглед, извършен от специалист, със съгласието на родителите. Ръководител на заниманията е г-жа Виктория Николаева – специалист по Кинезитерапия и преподавател по Физическа култура и спорт.