ЦПЛР – ОДК Търговище

ЦПЛР – ОДК Търговище работи за осмисляне на свободното време на подрастващите и създава условия за развитие на техния талант и способности. В Центъра се обучават и подготвят повече от 600 деца в 12 клубни форми, разпределени в 48 постоянни групи. Институцията се стреми да предлага дейности, които са интересни и желани за учениците. Обучението в ЦПЛР-ОДК се осъществява в областите гражданско образование. наука и технологии; изкуство; спорт.

Основни приоритети в работата на Центъра са:

 – свободен избор и достъп до клубните форми в ЦПЛР-ОДК Търговище;

 – удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време;

-формиране на знания, умения и развиване  способностите на учениците, включени в постоянните групи на клубовете и школите в комплекса;

 – стимулиране творческата изява на подрастващите, чрез организиране на конкурси, състезания, изложби, концерти, спектакли, експедиции, игри и други дейности, в които детето се включва, водено от вътрешно убеждение и интереси;

 – създаване на условия за участия в общински, областни, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади и фестивали;

-организиране на различни детски и младежки инициативи.

Само за учебната 2020/2021 година, наши възпитаници са взели участие в 72 състезания и конкурси, и са завоювали 295 награди от регионални, национални и международни форуми.

КЛУБНИ ФОРМИ В ЦПЛР-ОДК ТЪРГОВИЩЕ

  1. Област „Наука, технологии и гражданско образование“:

1.1. Еко клуб „Екос“

1.2. Клуб „Дизайн“

1.3. Търговищки ученически парламент

  1. Област „Изкуства“

 2.1. Профил „Танцово изкуство“ – ДФШ „Търговище”

 2.2. Профил „Музикално изкуство“ – ДМШ „По ноти“ : вокална група и пиано

2.3. Профил „Изобразително и приложно изкуство” – Школа за изобразително изкуство; клуб „Сръчни ръчички“

  1. Област „Спорт“

3.1. Профил „Колективни спортове“

– Баскетбол

–  Кинезитерапия и ЛФК

3.2. Профил „Индивидуални спортове”

– Спортна гимнастика

– Художествена гимнастика

– Спортна стрелба

– Тенис на корт

ЦПЛР – ОДК работи с постоянно действащи и временни групи през учебната година и ваканциите. През лятото се организира лятна работа за децата с посещения на творчески занятия и ателиета, арт работилници, пленери, спортни занимания и др.

Кариерно ориентиране на ученици от област Търговище

Кариерните консултанти на ЦПЛР- ОДК Търговище осъществяват обучения на територията на област Търговище по основните раздели на Програмата за кариерно ориентиране, насочени към:

– Осъзнаване на възможностите обучение и професионална реализация;

 – Формиране на умения за осъществяване на преход от една образователна степен към друга;

 – Самоосъзнаване и вземане на решения за кариерно развитие.

През учебната 2020/2021 г. са осъществени следните дейности за кариерно ориентиране и консултиране:

  1. Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране и консултиране на учениците за улесняване на избора им на професия:

 – индивидуална и групова работа с учениците от всички степени на училищното образование, включваща подобряване тяхната мотивацията за учене, за професионална реализация и кариерно развитие и търсене на работа;

-предоставяне на актуална информация за организацията и съдържанието на средното и висшето образование, характеристиките на профилите, професиите и специалностите, които се изучават в училищната система, динамиката и потребностите на пазара на труда;

 – организиране форуми по кариерно ориентиране, дни на средното образование и други събития на училищно, общинско и областно равнище;

–  работа по теми от Програма за кариерно ориентиране , провеждане на дискусии върху тематични филми, изпълнение на интерактивни упражнения, провеждане на анкети и тестове, работа с Националния портал за кариерно ориентиране http://orientirane.mon.bg

От учебната 2021/2022 г. ЦПЛР-ОДК Търговище е партньор на Училищна академия „Телерик“. Академията осъществява обучения за ученици по програмиране за дигитално бъдеще с оторизирани обучители. От 15.10.21 година на територията на институцията се провеждат занимания в две възрастови групи: 4-7клас и 8-12 клас.