ЗА КОНТАКТИ

Директор – Марианна Савова  – 0893377037

Счетоводител – Тодорка Титкова – 0893377033

ЗАС – Даниела Станчева – 0893377030

Главен учител по спортни дейности  -Баскетбол –  Стихомир Стоянов – 0893377038

Учител по спортни дейности – спортна гимнастика -Добромир Стойнев 0893377039

Старши учител по изобразително изкуство – Ивелин Стоянов – 0893377043

Старши учител по изобразително изкуство – Нора Иванова – 0893377031

Старши учител по хуманитарни общ. дисциплини – Румен Райнов – 0893377034

Учител по музика – Теодора Лавдинова – 0893377035

Старши учител по танцово изкуство – Орфета Хараланова – 0893377036

Учител по тенис на корт – Аско Василев – 0893377041

Учител по спортни дейности – Кинезитерапия – Виктория Николаева – 0893377040

Учител по спортна стрелба – Филип Стоянов – 0893377036

Старши учител по спортни дейности – художествена гимнастика – Лидия Русева – 0893377042

Кариерен консултант – Галина Колева – 0879845764

 Кариерен консултант – Виждан Шабан – 0879847317