Aдрес администрация:
площад “Стоян Мавродиев” /сградата на читалище “Напредък-1864″/, ет.2

email: info-2500806@edu.mon.bg

Директор – Марианна Савова  – 0893377037

Счетоводител – Тодорка Титкова – 0893377033

ЗАС – Даниела Станчева – 0893377030

Учител по спортни дейности  – Баскетбол –  Николай Златков – 0893377038

Учител по спортни дейности – спортна гимнастика -Добромир Стойнев 0893377039

Старши учител по изобразително изкуство – Ивелин Стоянов – 0893377043

Учител по изобразително изкуство – Атанас Атанасов – 0893377031

Старши учител по хуманитарни общ. дисциплини – Румен Райнов – 0893377034

Учител по музика – Сабина Донева – 0896774366

Старши учител по танцово изкуство – Орфета Хараланова – 0893377036

Учител по тенис на корт – Аско Василев – 0893377041

Учител по спортни дейности – Кинезитерапия – Виктория Николаева – 0893377040

Учител по спортна стрелба – Филип Стоянов – 0893377036

Старши учител по спортни дейности – художествена гимнастика – Лидия Русева – 0893377042

Кариерен консултант – Кремена Маринова – 0879845764

 Кариерен консултант – Виждан Шабан – 0879847317