ДОКУМЕНТИ

 

Отчет

 

Бюджет 31.03.2021г.

 

Етичен кодекс

 

План- програма БДП

 

Бюджет 2021г.

Бюджет -31.12.2020

 

отчет бюджет CCF08102020

отчет бюджет  CCF07072020

 

отчет бюджет-31.03.20

 

бюджет 2020г.

 

Правилник за дейността

Правила за обществена информация

бюджет

 

 

седмично разписание на часовете

План обучение

отчет

 

бюджет-30.06.2019

 

Бюджет 2019

отчет бюджет-31.03.2019

 

Държавна дейност

Местна дейност

 

Местна дейност

Държавна дейност

Дофинасиране