Необходими документи за записване в ЦПЛР – ОДК
Декларация
Заявление за записване
Приложение 8 към чл.52 от НОМТЦУПТОТ

Лятна ваканционна програма

Етичен кодекс

План- програма БДП

Правилник за дейността

Правила за обществена информация

Седмично разписание на часовете

План обучение