Дипломи за успешно представяне

Дипломи за успешно представяне и участие в изложбата
на XVI Международен конкурс за детска рисунка, Литва.
Емир Неждетов
Петя Ангелова
Техен преподавател в Школа за изобразителни изкуства е Ив. Стоянов