Детска работилничка “Сръчни ръчички” към ОДК – Търговище с преподавател Румен Райнов, гостува на ученици от 2 клас в IОУ”Хр. Ботев”.

В заниманията по интереси малчуганите с радост и вълнение изработиха свои мартенички. Запознаха се с традициите, легендите и символиката на този любим български обичай, проявиха искрена любознателност и творчество.