” ГЕРГЬОВДЕНСКО НАСТРОЕНИЕ “

Поздрав от Детска фолклорна школа при ОДК – Търговище
Худ. ръководител Орфета Халаранова
С пожелание за здраве, щастие и благоденствие от екипа на Център за подкрепа и личностно развитие !